Innovatie

De toekomst dichterbij brengen.

Onze afdeling Innovatie ontwikkelt en past de meest geavanceerde technologieën toe om de efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid in de landbouw te verhogen en de uitdagingen van een snel evoluerende wereld aan te gaan.

We nemen deel aan innovatieve projecten die een positieve impact hebben.

Innovatie is een hoeksteen van ons bedrijf en onze strategie.

Ons streven naar innovatie plaatst ons in de voorhoede van het volgende agrarische bedrijfsmodel en helpt een groenere toekomst voor de landbouw te garanderen.

Onze innovatiegebieden

Ons innovatieproject Rovensa Next geeft prioriteit aan vijf gebieden die in lijn liggen met de SDG's en de 2030 Agenda, die sleutelfactoren zullen zijn voor een nieuw duurzaam landbouwmodel.

Waterbeheer

Oplossingen ontwikkelen om efficiënt watergebruik te verbeteren, het risico op droogte en overstromingen te verminderen en technologieën te stimuleren om water te behandelen en te recyclen.

Voorspellende landbouw

Technologieën zoals machinaal leren, gegevensanalyse en AI gebruiken om de besluitvorming in de landbouw te verbeteren, zoals het identificeren van weer- en bodempatronen om hulpbronnen efficiënter te gebruiken en de productiviteit te verhogen.

Landbouwproductiesystemen

Investeren in en gebruikmaken van technologieën om verwoestijning en nitrificatie te helpen voorkomen en stedelijke en verticale landbouw te verbeteren.

Toekomstige actieve ingrediënten

Het ontwikkelen van nieuwe actieve ingrediënten van eco-duurzame actieve stoffen om de duurzaamheid en veerkracht van de landbouw te verbeteren en bij te dragen aan diversificatie.

Circulaire economie

Het creëren van innovatieve systemen om afval te verminderen, beter gebruik te maken van waardevolle hulpbronnen en de CO2-uitstoot te minimaliseren.